Produkty

NOBASIL ADN (AKUSTICKÁ DOSKA, NORMÁL)λD = max. 0,035
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy sa vyznačuje estetickým vzhľadom povrchu, má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má vynikajúce akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, je biologicky stabilizovaná, je odolné voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byť chránená pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi, je použiteľná len v suchom prostredí

Použitie:
- dosky sú určené na akustické, tepelné a protipožiarne obklady vnútorných konštrukcií, predovšetkým stropných podhľadov a obkladov stien, technických zariadení a rozvodov.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010006max. 0,0351,05
5060010004,8max. 0,0351,35
6060010003,6max. 0,0351,6
8060010003max. 0,0352,15
10060010002,4max. 0,0352,7
12060010001,8max. 0,0353,2
14060010001,2max. 0,0353,75
15060010001,2max. 0,0354,05
16060010001,2max. 0,0354,3
18060010001,2max. 0,0354,85
20060010001,2max. 0,0355,4
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,035 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-AF7
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
súčiniteľ zvukovej pohltivosti αS
pre hrúbku 80 = max. 1,02
pre hrúbku 140 = max. 1,06
trieda reakcie na oheň
A1