Produkty

NOBASIL MPN (MANZARDA, PODKROVIE, NORMÁL)λD = max. 0,039
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, môže byť povrchovo upravená kašírovaním nízkogramážnou rohožou, Al fóliou, počas dopravy, skladovania a montáže musí byť chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu stavebných konštrukcií a priemyselných zariadení, v ktorých izolácia nie je namáhaná tlakom, napr. izolácia šikmých striech, stropov a iných konštrukcií bez statického zaťaženia. Nie je určená do prostredia s otrasmi a chvením. Je možné použiť ju ako izoláciu do roštových podláh.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010009max. 0,0391,00
5060010007,2max. 0,0391,25
6060010006max. 0,0391,5
8060010003,6max. 0,0392,05
10060010003,6max. 0,0392,55
12060010003max. 0,0393,05
14060010002,4max. 0,0393,55
15060010002,4max. 0,0393,85
16060010001,8max. 0,0394,1
18060010001,8max. 0,0394,6
20060010001,8max. 0,0395,1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,039 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
súčiniteľ zvukovej pohltivosti
αS pre hrúbku 60 = max. 0,88
pre hrúbku 80 = max. 1,00
pre hrúbku 100 = max. 1,16
pre hrúbku 140 = max. 1,88
trieda reakcie na oheň
A1