Produkty

NOBASIL PVT (PODLAHA, VEĽMI TVRDÝ)λD = max. 0,040
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy s vysokou pevnosťou v tlaku má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Doska NOBASIL PVT je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená tuhosť a pevnosť izolácie, napr. pri prevádzkových podlahách.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010003max. 0,0401,00
5060010002,4max. 0,0401,25
6060010001,8max. 0,0401,5
* balenie na paletách
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,040 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WS-WL(P)
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)60-TR10-WS-WL(P)
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
do hr. 50 mm = 50 kPa
hr. 60 mm = 60 kPa