Produkty

NOBASIL PTS (PODLAHA, TVRDÝ, ŠPECIÁL)λD = max. 0,039
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Doska NOBASIL PTS je určená na použitie v stavebnícve a v priemysle ako tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia do vodorovných a zvislých zaťažovaných konštrukcií v interiéri. Hlavne do podlahových konštrukcií.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
2060010007,2max. 0,0390,5
3060010004,8max. 0,0390,75
4060010003,6max. 0,0391,00
5060010003,0max. 0,0391,25
trieda reakcie na oheň A1 súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,039 Wm-1.K-1 stlačiteľnosť max. 2 mm trieda tolerancie hrúbky T7
Kód označenia MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD40-WS-WL(P) MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD35-WS-WL(P) MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD30-WS-WL(P) MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD25-WS-WL(P) MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD15-WS-WL(P) ES certifikát K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 súčiniteľ zvukovej pohltivosti αS pre hrúbku 30 = max. 0,88 pre hrúbku 50 = max. 0,89