Produkty

NOBASIL PTN (PODLAHA, TVRDÝ, NORMÁL)λD = max. 0,036
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Doska NOBASIL PTN je určená na tepelnú izoláciu pod ťažké plávajúce podlahy a ako akustická izolácia, predovšetkým na zlepšenie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti podlahových konštrukcii občianskych budov.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
20/15*60010009,6max. 0,0360,4
30/25*60010006max. 0,0360,65
40/35*60010004,8max. 0,0360,95
50/45*60010004,2max. 0,0361,25
* hrúbka po zaťažení
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,036 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T6
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P)
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P)
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P)
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
súčiniteľ zvukovej pohltivosti αS
pre hrúbku 30 = max. 0,88
pre hrúbku 50 = max. 0,89
stlačiteľnosť
max. 5 mm