Produkty

NOBASIL okrajové pásikyλD = max.
Popis:
Podlahový pásik je určený na akustické oddelenie podlahovej konštrukcie od priľahlých stien. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavý - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolný voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálny - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný, je ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavý - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránený pred poveternostnými vplyvmi.

Použitie:
- Sú určené na akustické oddelenie plávajúcej podlahy od priľahlých stien. Pásik je hygienicky a zdravotne vyhovujúci na použitie v interiéri.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
bm/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
15401000300max. 0,036-
15601000300max. 0,036-
15801000300max. 0,036-
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,036 Wm-1.K-1
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07