Produkty

NOBASIL SPN (STRECHA PLOCHÁ, NORMÁL)λD = max. 0,038
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, kotví sa lepením a mechanickými rozperkami, počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi, do konštrukcií musí byt zabudovaná v suchom stave

Použitie:
- Doska NOBASIL SPN je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových nepochôdznych striech so spádovaným podkladom a mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010003,6max. 0,0381,05
5060010003max. 0,0381,3
6060010002,4max. 0,0381,55
8060010001,8max. 0,0382,1
10060010001,8max. 0,0382,6
12060010001,2max. 0,0383,15
14060010001,2max. 0,0383,65
16060010001,2max. 0,0384,2
* balenie aj na paletách
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,038 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-WS-WL(P)
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
40 kPa