Produkty

NOBASIL SPE (STRECHA PLOCHÁ, EXTRA)λD = max. 0,040
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, kotví sa lepením a mechanickými rozperkami, počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi, do konštrukcií musí byt zabudovaná v suchom stave

Použitie:
- NOBASIL SPE sa používa na izoláciu plochých jednoplášťových, nepochôdznych striech. V prípade, že strecha nemá požadovaný prirodzený spád, používajú sa na jeho vytvorenie spádové dosky NOBASIL SPE. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové spáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010003max. 0,0401,00
5060010002,4max. 0,0401,25
6060010001,8max. 0,0401,5
7060010001,8max. 0,0401,75
8060010001,8max. 0,0402,00
10060010001,2max. 0,0402,5
12060010001,2max. 0,0403,00
14060010000,6*max. 0,0403,5
16060010000,6*max. 0,0404,00
* balenie aj na paletách
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,040 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
50 kPa