Produkty

NOBASIL SAS (STRECHA, ASFALT, ŠPECIÁL)λD = max. 0,040
Popis:
Tepelná akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou - asfaltová emulzia, na jednej strane dosky. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, kotví sa lepením a mechanickými rozperkami, počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi, do konštrukcií musí byť zabudovaná v suchom stave

Použitie:
- Doska NOBASIL SAS je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových striech s priamym natavovaním hydroizolačného asfaltového pásu. Asfaltová vrstva zabezpečuje kvalitné celoplošné natavenie hydroizolačného pásu.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
počet m2 na paleteλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
301000120096max. 0,0400,75
401000120072max. 0,0401,00
501000120060max. 0,0401,25
601000120048max. 0,0401,5
801000120036max. 0,0402,00
1001000120030max. 0,0402,5
1201000120024max. 0,0403,00
1401000120020max. 0,0403,5
Výrobky sú dodávané na drevených paletách.
trieda reakcie na oheň
E
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,040 Wm-1.K-1
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR20-PL(5)550-WS-WL(P)
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
pevnosť v tlaku pri 10% deformácii
70 kPa