Produkty

NOBASIL atikový klinλD = max. 0,040
Popis:
Konštrukčný prvok z minerálneho vlákna ukladaný pri styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom plochej stechy. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, kotví sa lepením a mechanickými rozperkami, počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi, do konštrukcií musí byt zabudovaná v suchom stave

Použitie:
- Atikový klin je doplnkový profil pri montáži plochej strechy. Slúži na plynulé napojenie hydroizolačných pásov pri atike aj pri prienikoch nad strešnú rovinu. Výplňový profil je určený ako izolačná výplň trapézových plechov. Zvyšuje tepelnoizolačnú a zvukovoizolačnú schopnosť striech z trapézového plechu.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
bm/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
5050100060--
8080100050--
100100100020--
Balenie v kartonových škatuliach.
trieda reakcie na oheň
A1
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07