Produkty

NOBASIL FRK (FASÁDA ROŠTOVÁ, KAŠÍR)λD = max. 0,036
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Doska NOBASIL FRK s NGR je povrchovo upravená nízkogramážnou sklenenou rohožou NGR, ktorá je ochranným prvkom na náveternej strane dosky a vylučuje akúkoľvek možnosť vyprašovania vlákna vplyvom prúdenia vzduchu vo vzduchovej medzere systému.

Doska NOBASIL FRK s Al je povrchovo upravená hliníkovou reflexnou fóliou, ktorá je ochranným prvkom na náveternej strane dosky a zároveň tvorí reflexnú vrstvu. Chráni pred vyprašovaním a náhodným dažďom.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4060010007,2max. 0,0361,00
5060010006max. 0,0361,35
6060010004,8max. 0,0361,65
7060010004,2max. 0,0361,9
8060010003,6max. 0,0362,2
10060010003max. 0,0362,75
12060010002,4max. 0,0363,3
14060010001,8max. 0,0363,85
15060010001,8max. 0,0364,15
16060010001,8max. 0,0364,4
18060010001,2max. 0,0365,00
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,036 Wm-1.K-1
priepustnosť voči vodnej pare
μ = 1,4
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR1-WS-WL(P)-MU1,3-AF7
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
súčiniteľ zvukovej pohltivosti αS
pre hrúbku 80 = max. 1,12