Produkty

NOBASIL FKL (FASÁDA KONTAKTNÁ, LAMELA)λD = max. 0,040
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy. Výrobok je difúzny a je so zvýšenou hydrofobizáciou. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, vyznačuje sa vysokou pevnosťou v ťahu, ide o staticky nosný výrobok, kotvený v systéme fasády buď lepením, alebo mechanicky pri väčších zataženiach, vyrába sa s vysokou presnosťou rozmerov, vďaka čomu je možné ukladať dosky na fasádu dokonale tesne, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Lamela je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu fasád z exteriérovej strany s vonkajšou povrchovou úpravou - omietkou.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
4020010004,8max. 0,0401,00
5020010003,6max. 0,0401,25
6020010003,6max. 0,0401,5
7020010003,0max. 0,0401,75
8020010002,4max. 0,0402,00
10020010001,8max. 0,0402,5
12020010001,8max. 0,0403,00
14020010001,8max. 0,0403,5
15020010001,2max. 0,0403,75
16020010001,2max. 0,0404,0
18020010001,2max. 0,0404,5
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,040 Wm-1.K-1
priepustnosť voči vodnej pare
μ = 3,3
pevnosť v ťahu
100 kPa
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR100-WS-WL(P)-MU1
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07