Produkty

NOBASIL FKD (FASÁDA KONTAKTNÁ, DOSKA)λD = max. 0,039
Popis:
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien bez povrchovej úpravy. Výrobok je difúzny a je so zvýšenou hydrofobizáciou. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti, je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby, má akustické vlastnosti - absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu, má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť, je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti, je odolná voči mikroorganizmom, hlodavcom, je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi, pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná, vyznačuje sa vysokou pevnosťou v ťahu (rozlupčivosť), je staticky nosná, kotvená v systémoch lepením a mechanickými kotevnými prvkami, vyrába sa s vysokou presnosťou rozmerov, vďaka čomu je možné ukladať dosky na fasádu dokonale tesne, je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar, je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze, počas dopravy, skladovania a montáže musí byt chránená pred poveternostnými vplyvmi

Použitie:
- Doska NOBASIL FKD je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu fasád a stenových konštrukcií z exteriérovej strany kontaktným spôsobom s následnou povrchovou úpravou omietkou.DOPRAVA ZDARMA!

Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
mm)
m2/balλD
(W.m-1.K-1)
RD
(m2.K/W)
20#60010007,2max. 0,0390,5
30#60010004,8max. 0,0390,77
4060010003,6max. 0,0391,00
5060010003max. 0,0391,25
6060010002,4max. 0,0391,5
7060010001,8max. 0,0391,75
8060010001,8max. 0,0392,05
10060010001,2max. 0,0392,55
12060010001,2max. 0,0393,05
14060010001,2max. 0,0393,55
16060010000,6*max. 0,0394,1
* balenie na palety
# dosky hrúbky 20 a 30 mm sú určené len pre ostenie okenných otvorov
trieda reakcie na oheň
A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti
λD = max. 0,039 Wm-1.K-1
priepustnosť voči vodnej pare
μ = 1,4
pevnosť v ťahu
15 kPa
trieda tolerancie hrúbky
T5
Kód označenia
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)
MW-EN
13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1,4
ES certifikát
K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
súčiniteľ zvukovej pohltivosti αS
pre hrúbku 100 = max. 1,1
požiarna odolnosť pri
hr. 60 mm = 34 min